Ekeli ny fakultetsdirekt?r

Universitetsstyret vedtok 14. mai 2024 ? tilby Hanna Ekeli stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hanna Ekeli blir ny fakultetsdirekt?r ved Det medisinske fakultet. Foto: Privat

Hun er i dag ansatt som studiedirekt?r ved universitetet, og har v?rt avdelingsdirekt?r i Fellesadministrasjonen siden september 2015.

Ekeli har n?r 29 ?rs erfaring fra UiO og har jobbet p? institutt, fakultet og sentralt niv?. Hun har hatt flere lederstillinger ved ulike enheter. Blant annet har hun v?rt seksjonssjef ved studieseksjonen p? Det utdanningsvitenskapelige fakultet, samt administrasjonssjef ved studieavdelingen og avdeling for fagst?tte sentralt ved universitetet. Ekeli hadde det administrative ansvaret for opprettelsen av lektorprogrammet i 2003.

Hun har bidratt p? flere nasjonale 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐sarenaer og ledet flere styringsgrupper for administrative prosjekter, s?rlig i 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 med Universitetet i Bergen, NTNU og UiT, Norges arktiske universitet. Blant annet har hun ledet styringsgruppe for Nasjonal samordning av masteropptak.

Ekeli er utdannet cand.polit. i pedagogikk fra UiO.

– Hanna Ekeli kjenner UiO veldig godt og har opparbeidet seg et solid nettverk p? ulike niv?er av organisasjonen. Hun er god til ? 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐e og har en sv?rt god forst?else av universitetets samfunnsoppdrag. Jeg er sikker p? at hun kommer til ? virke i konstruktivt samspill med dekan, ?vrig ledelse p? Det medisinske fakultet, andre fakulteter og UiO sentralt, sier universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen.

Ekeli tiltrer en gang etter sommeren.

Publisert 14. mai 2024 12:20 - Sist endret 14. mai 2024 12:20