English version of this page

UiO sier nei til akademisk boikott av Israel

Universitetsstyret vedtok p? sitt m?te 14. mai 2024 ? si nei til akademisk boikott av Israel, samtidig som styret ford?mmer alle brudd p? folkeretten og krever ?yeblikkelig v?penhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel.  

Bildet kan inneholde: sky, anlegg, himmel, vindu, bygning.

Styret ved Universitetet i Oslo sa nei til akademisk boikott av Israel. Foto: UiO/Anders Lien

– Jeg er glad for at styret falt ned p? denne beslutningen. Som institusjon er det v?r oppgave – ogs? styrets – ? verne om den enkelte vitenskapelig ansattes akademiske frihet. Vi har et stort ansvar som arbeidsgiver og l?rested for alle ansatte og studenter. Alle m? ivaretas og sikres et trygt og godt arbeids-, l?rings- og forskningsmilj?, sier rektor og styreleder Svein St?len.

UiO har per i dag ingen overordnede institusjonelle avtaler med israelske universiteter. Noen av styremedlemmene ?nsket et tillegg i vedtaket om at UiO heller ikke skal ha slike 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 med israelske universiteter s? lenge situasjonen p? Gazastripen er s? prek?r som i dag, men dette fikk ikke flertall. Samtidig understreker styret i sitt vedtak at det institusjonelt skal sikres at denne typen etiske vurderinger blir gjort p? en tilfredsstillende m?te. 

Universitetsstyret vedtok at det:

 • ford?mmer alle brudd p? folkeretten.
 • krever ?yeblikkelig v?penhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel, at humanit?r hjelp sikres og at alle fanger, inkludert de som er tatt som gisler av Hamas, returneres trygt.?
 • ford?mmer ?deleggelsen av forsknings- og utdanningssektoren i Gaza hvor studenter og universitetsansatte er blitt ofre.
 • mener en akademisk boikott av Israel ikke er form?lstjenlig
 • noterer seg at Universitetet i Oslo ikke har noen overordnede institusjonelle avtaler med israelske institusjoner.
 • understreker at det f?lger et akademisk ansvar med den enkeltes akademiske frihet. Det inneb?rer at alle forsker-til-forsker-中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 skal v?re basert p? en etisk vurdering av det enkelte prosjekt i henhold til UiOs retningslinjer for forskningsintegritet og etikk; det innbefatter hvilke sp?rsm?l som stilles, hvilke metoder som brukes, hvilke 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐spartnere man jobber med og hvordan plikten til ? formidle kunnskapen generert ivaretas.
 • understreker at det institusjonelt skal sikres at disse etiske vurderingene gj?res p? en tilfredsstillende m?te.
 • ber universitetsdirekt?ren sikre at forskere som ?nsker ? terminere p?g?ende 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 f?r st?tte i vurderinger og oppf?lging. Eventuelle ?konomiske konsekvenser dekkes av universitetet sentralt.
 • understreker at Universitetet i Oslo skal v?re et trygt sted for alle ansatte og studenter uavhengig av etnisitet, tro og meninger, og oppfordrer alle til ? bidra til at ordskiftet handler om sak og ikke om person eller etnisitet.

I tillegg ble det gjort vedtak om hva UiO kan bidra med til gjenoppbygging av forsknings- og utdanningssektoren i de palestinske omr?dene n?r forholdene etter hvert tillater det.

UiO:

 • oppfordrer det internasjonale samfunnet til ? sikre at den humanit?re hjelpen inkluderer gjenoppbygging av forsknings- og utdanningssektoren i Gaza.
 • ber universitetsdirekt?ren legge til rette for at Universitetet i Oslo bidrar aktivt til ? gjenoppbygge forsknings- og utdanningssektoren etter krigen, ogs? gjennom ? bidra til etablering og videreutvikling av internasjonale allianser med m?l om ? tilby h?yere utdanning til flyktninger og fordrevne generelt.
 • ivareta ber?rte ansatte og studenter ved UiO

Se protokollen fra styrem?tet her

Publisert 14. mai 2024 15:39 - Sist endret 14. mai 2024 15:57