Et godt arbeids- og studiemilj? er avgj?rende

Vi ser en positiv utvikling av arbeidsmilj?et ved UiO p? flere omr?der, men vi har fortsatt mye ? ta tak i. Det m? vi gj?re sammen. 

Bildet kan inneholde: himmel, blomst, dagtid, bygning, azure.

Selv om utviklingen er svakt positiv, har vi fortsatt har mye ? ta tak i. Det m? vi gj?re i lederlinja – og det m? vi gj?re i fellesskap. Foto: UiO

Vi har de seneste ?rene jobbet aktivt med arbeids- og studiemilj?. Me too-bevegelsen var p? mange m?ter en ?ye?pner. Den ble fulgt opp med oppmerksomhet og diskusjoner i lederlinjen og vi etablerte retningslinjer mot trakassering. Flere hundre ledere p? ulike niv?er har videre v?rt gjennom kurset H?ndtering og forebygging av trakassering for ledere (etablert i 2019). Samtidig viser en analyse av arbeidsmilj?unders?kelsen (ARK) som offentliggj?res i dag at, selv om utviklingen er svakt positiv, har vi fortsatt mye ? ta tak i. Det m? vi gj?re i lederlinja – og det m? vi gj?re i fellesskap.

ARK-unders?kelsen viser at 1 av 13 ansatte har opplevd ? bli utsatt for uakseptabel oppf?rsel i sitt arbeidsforhold ved UiO de siste 6 m?nedene. Det er h?yest forekomst av trakassering, diskriminering og mobbing. Ansatte i alle stillingskategorier har opplevd noe og det har skjedd i nesten hele organisasjonen. Hyppigst oppgitte diskrimineringsgrunner er etnisitet/rasisme, faglig uenighet, deretter ble kj?nn og alder rapportert som henholdsvis grunn nummer 3 og 4. 

M? v?re trygt ? si fra

Halvparten av de som har opplevd uakseptabel oppf?rsel har ikke sagt fra om dette. Det gir ogs? grunn til bekymring. Det er n?dvendig for at vi kan m?te problemene. ARK viser at de som ikke sier ifra i mindre grad enn andre vet hvordan de skal si fra. De som har opplevd uakseptabel oppf?rsel opplever det dessuten og dessverre som mindre trygt ? si ifra. For at ansatte skal f? bistand m? de si fra, da m? de vite hvordan de skal si ifra og de m? oppleve at det er trygt ? gj?re det. De m? ogs? oppleve at det som har skjedd blir h?ndtert p? en god m?te.

Forebygging er viktig

Samtidig med at spesifikke situasjoner og konflikter m?tes, m? det m? jobbes forebyggende. Ansatte som mener de har en aksepterende, anerkjennende og verdsettende ledelse har ofte en positiv opplevelse av medvirkning og informasjon, l?rings- og utviklingsklima, konflikth?ndteringsklima og trivsel. 

Forebygging handler om ?

  • Utvikle arbeidsmilj?et slik at det oppleves som aksepterende, anerkjennende og verdsettende
  • Fremme god informasjonsflyt og gode medvirkningsprosesser
  • Legge til rette for gjensidige l?ring og utvikling i arbeidsmilj?ene
  • Skape rom for mangfold i b?de meninger og etnisitet 

Vi m? ogs? sikre bedre oppf?lging av de som blir utsatt for uakseptabel oppf?rsel. De m?

  • Vite hvordan de skal g? frem dersom de opplever ? bli utsatt
  • Oppleve det som trygt ? si ifra om det de har blitt utsatt for
  • Oppleve at ting blir tatt tak i og at de blir tatt p? alvor 

Sentralt og p? hver enhet

Denne jobben m? skje b?de i hver enhet og sentralt. Sentralt handler det om koordinering av arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold, synliggj?ring av varslingskanaler og retningslinjer for trakassering, 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 med Bedriftshelsetjenesten, forventninger til ledere og st?tte til arbeidet med risikovurderinger. En viktig n?kkel blir ogs? v?rt nye lederoppl?ringsprogram for instituttledere.

Jeg mener at ulike uavhengige ombudstjenester er en viktig del av det systematiske arbeidet videre med hovedverneombud, personvernombud, studentombud, vitenskaps og forskningsombud. Samtidig m? vi fortsatt bruke internkontrollen og fortsatt jobbe med arbeidsmilj?unders?kelser for ? se utviklingen over tid.

Av Svein St?len
Publisert 27. mai 2024 13:13 - Sist endret 28. mai 2024 10:51
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO