2024

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 29. apr. 2024 14:34 av root@localhost
Sist endret 26. apr. 2024 09:29 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 11. mai 2024 19:06 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 19. mai 2024 19:37 av Svein St?len

Universitetet i Oslo er mer enn forskning og utdanning. UiO er en betydelig kulturinstitusjon langs mange dimensjoner; spr?k, historie, filosofi, litteratur og kunst mm. Kunnskap utvikles og formidles b?de i dypet av v?re fakulteter, gjennom v?re store og viktige museer og gjennom ulike formidlingsarenaer for kunst og kultur. Mye i Oslo, men ogs? gjennom vestlandets perle Baroniet Rosendal.

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 13. mars 2024 14:04 av Terje Lynnebakken

Alle de ni partneruniversitetene i Circle U. var samlet i Oslo i begynnelsen av mars for ? diskutere hvordan utdanningstilbudene i alliansen skal se ut, hvordan det skal bli enklere ? utvikle nye tilbud, og hvordan studentene p? en enkel m?te kan innpasse dem i sine egne grader.

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 18. apr. 2024 12:26 av H?kon Mellbye Sverdrup

Demokratiet m? r?ktes i det daglige, og kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Oslo har og m? ta en sentral rolle. Derfor argumenterte UiO i 2021 for at tematikken ?demokrati og ulikhet? burde v?re et av fem prioriterte omr?der i Langtidsplan for forskning og h?yere utdanning. Derfor er UiO:Demokrati UiOs nye tverrfaglige satsning. Og derfor er Demokratikonferansen etablert. Takk til alle som har st?tt p? for ? etablere og utvikle en viktig satsning og en viktig konferanse.

Sist endret 18. apr. 2024 12:26 av root@localhost
Sist endret 22. jan. 2024 09:53 av Svein St?len

Diskusjonen om plagiering, gjenbruk av eget materiale og hvordan d?rlig praksis eller ?penbar fusk skal vurderes og sanksjoneres vil helt sikkert n? nye h?yder i etterspillet rundt Sandra Borch og Ingvild Kjerkhols masteroppgaver. Det juridiske rammeverket rundt fusk trenger en tydeliggj?ring, men de faglige vurderingene kan ikke erstattes av rettssystemet. Innlegget er f?rst publisert i Khrono.

Sist endret 26. apr. 2024 09:34 av Bente Bakken

Gjennom den foresl?tte profesjonsmeldingen, f?r l?restedene n? ?kt autonomi til ? utvikle relevante utdanningstilbud. Det er et skritt i riktig retning.

Sist endret 28. mai 2024 10:51 av Amalie Kvame Holm

Vi ser en positiv utvikling av arbeidsmilj?et ved UiO p? flere omr?der, men vi har fortsatt mye ? ta tak i. Det m? vi gj?re sammen. 

Sist endret 17. jan. 2024 13:08 av Svein St?len

Jeg fikk ikke tid til mye nyanser i kommentaren jeg ble bedt om ? gi p? 1 minutt under g?rsdagens Kontaktkonferanse, men det er godt at jeg var tydelig nok til at Aksel Kj?r Vidnes tar opp tr?den i forskning.no. Har vi ambisjoner for norsk forskning?

Sist endret 15. feb. 2024 08:35 av H?kon Mellbye Sverdrup

Vi h?per 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐sr?det f?r en strategi som er ambisi?s, gir tydelig retning, og bidrar til ? l?fte norsk forskning internasjonalt.

Sist endret 10. jan. 2024 09:48 av Bente Bakken

Inspiring to be allowed to open WEEK2 today. I choose to present some food for thought for doctoral students (and their supervisors) working their way towards a degree and wondering about career opportunities.

Sist endret 9. mars 2024 11:59 av Bente Bakken

N?r universitetet ?pner den ?rlige Humaniorafestivalen med historiefaget som r?d tr?d p? programmet, er det i en samtid hvor vi tydelig ser at historien ikke er en statisk tilstand som en gang skjedde. Den endres, den gjentar seg og den p?virker det som skal skje.  

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 19. apr. 2024 16:34 av root@localhost
Sist endret 20. apr. 2024 11:25 av root@localhost
Sist endret 19. mai 2024 19:10 av root@localhost
Sist endret 25. mai 2024 09:05 av root@localhost
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO