2019

Publisert 31. des. 2019 09:59

Hva vil prege det kommende ti?ret? Dype utviklingstrekk fra det ti?ret vi har lagt bak oss, vil ogs? kjennetegne tiden som ligger foran oss - en enda mer akutt klimakrise - store befolkningsbevegelser - overgangen til en mer kunnskapsbasert ?konomi - sosiale ulikhetsprosesser. Men mye er usikkert og langt fra alt lar seg forutsi. Publisert i Khrono.

Publisert 14. des. 2019 14:36

UiO har faglig bredde og grunnleggende langsiktig forskning som tydelige profil, og v?r styrke innen samfunnsvitenskap og humaniora bidrar sterkt til v?r posisjon i det globale institusjonslandskapet. Tallenes tale viser at kun Universitetet i Amsterdam har hentet flere ERC tildelinger (Starting, Consolidator, og Advanced Grants) siste to ?r. Rett bak oss p? statistikken ligger University College London og Oxford University.

Publisert 13. des. 2019 10:40

For en uke det har v?rt! Vi har bidratt til ? sette fred og menneskers rettigheter p? agendaen gjennom Oslo Peace Days. Samtidig har vi h?stet fruktene av godt og langsiktig arbeid.

Publisert 28. nov. 2019 13:27

5.–12. desember er det klart for Oslo Peace Days for andre gang. Det blir dager fylt av debatter og foredrag, og ikke minst hedringer av dem som st?r fremst p? barrikadene i kamp for fred, ytringsfrihet, religionsfrihet og menneskerettigheter.

Publisert 23. nov. 2019 12:19

Critical thinking has never been more important than it is today – when the world is facing enormous governance challenges. And to be able to contribute to the solutions of these challenges, universities need to protect academic freedom, both at home and abroad. 

Publisert 11. nov. 2019 12:19

Thirty years after the fall of the Berlin Wall, the hope of the revolutionaries of 1989 for a better world does not appear to have materialised. But that should not take away the extraordinary courage of those who took to the streets in the autumn of 1989, writes Jan Palmowski, Professor of Modern History in the School of Modern Languages and Cultures at the University of Warwick. 

Publisert 27. okt. 2019 14:35

The original Magna Charter Universitatum was fuelled by concerns over ‘economisation’ of higher education. The new one now being debated needs to address with clarity the need for university autonomy and academic freedom in times when political extremism, populism and nationalism are on the rise. First published in University World News 26 October.

Publisert 27. okt. 2019 14:26

Bygninger st?r for en tredjedel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. B?rekraftige bygninger handler om materialbruk, avfallsh?ndtering, transport, energibruk og forurensing. Universitetet i Oslo er en stor byggherre. V?r visjon er at UiO skal ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er kliman?ytral. Her f?lger fire utvalgte eksempler. Innlegget ble f?rst publisert i Universitas 25 oktober.

Publisert 24. okt. 2019 16:36

Banebrytende bidrag til kreftforskning, en helt nyoppdaget celletype i immunforsvaret og genenes betydning for psykiske lidelser. Anders Jahres medisinske priser tildeles noen av verdens viktigste bidrag til medisinsk forskning.

Publisert 18. okt. 2019 12:03

Et velfungerende byr?krati er avgj?rende for en velfungerende politisk orden og velferdsstat. Men hvilken kompetanse trenger fremtidens byr?krat, hva slags kunnskap er relevant for politikk og forvaltning og hvor f?r man den fra?

Publisert 16. okt. 2019 07:18

Engasjementet er stort, og det er bra! Mange vil gjerne vite hva som skjer videre med klima- og milj?arbeidet, og hva UiO har gjort s? langt. Her kommer en f?rste gjennomgang med noen eksempler. Innlegget ble f?rst publisert i Universitas 16. oktober. Innlegget vil f?lges opp med flere innlegg som g?r i mer detalj p? utvalgte problemstillinger. Noen som viser hva som gj?res her og n?, og noen som ser fremover.

Publisert 14. okt. 2019 07:27

Core academic values are the bedrock of the new UiO strategy - currently being written - for the coming decade. By 2030 yet another 70 000 students will have graduated from UiO. By 2030 new frontiers of science have been opened up by our researchers through cooperation with our partners. By 2030 our efforts have contributed to the protection of the global climate and the world’s sustainability. This is our academic responsibility. A responsibility that builds on academic freedom.

Publisert 11. okt. 2019 18:48

Mindre variert studietilbud og svekking av det langsiktige samfunnsoppdraget til universiteter og h?yskoler. Det kan bli resultatet av forslagene i en ny offentlig utredning. Innlegget ble f?rst publisert i Dagbladet 10 oktober 2019.

Publisert 11. okt. 2019 18:41

?pen forskning er et sentralt tema p? den internasjonale forskningspolitiske agendaen. Dypest sett handler ?pen forskning om demokratisering av kunnskap. Helt konkret inneb?rer det ? gj?re forskningen tilgjengelig og ? dele kunnskap p? tvers av sektorer, samfunnslag og landegrenser. ? ?pne forskningen er ? sikre kritiske fornufts- og kunnskapsgrunnlag for et demokratisk styresett. Begrepet ??pen forskning? brukes imidlertid stadig oftere ogs? p? andre m?ter; og ser n? ut til ? romme sv?rt ulike og noen ganger motstridende m?l. En noe kortere versjon er publisert i Morgenbladet 11 oktober 2019.

Publisert 10. okt. 2019 17:59

UiO er Norges fremste universitet med langsiktig grunnleggende forskning som styrke. 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐en og kunnskapen m? tas i bruk; gjennom formidling, gjennom bidrag til kunnskapsinformerte beslutninger og gjennom bidrag til nytt og etablert kunnskapsbasert arbeids- og n?ringsliv.

Publisert 8. okt. 2019 21:37

Universitetet i Oslo tar utfordringen og skal s?rge for at langt flere leger utdannes i Norge. For ? sikre kvalitet vil vi bygge p? dagens sterke legeutdanning. For ? sikre kvantitet vil vi 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐e tett med flere sykehus innenfor Helse S?r-?st. F?rst publisert i Aftenposten 6 oktober.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO