2018

Publisert 1. jan. 2019 09:00

I februar stikkes spaden endelig i jorda! Et stort og viktig bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap er i ferd med ? realiseres; det skal st? ferdig i 2024. Forventningene til bygget er store. 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐sfronten skal helt klart angripes med tverrfaglig 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 - konvergens - som ledesnor. Men forventningene er ikke bare knyttet til ? utvikle verdensledende fagmilj?er. Det er ogs? betydelige forventninger til bygget som katalysator for en sterk norsk helse- og livsvitenskapsn?ring. 2019 blir et s?rdeles viktig ?r!

Publisert 29. des. 2018 14:47

Romjulsnetter kan brukes til hyggelige forberedelser. 11 januar skal jeg v?re med ? markere stedet hvor UiOs andre kvinnelige professor, Ellen Gleditsch, bodde de siste 37 ?r av sitt liv. Da setter Oslo Bys Vel opp et av sine bl? historiske skilt p? Jonas Reins gate 1. Ellen Gleditsch, som ble professor i 1929, var en markant kjemiker med sterke b?nd til Marie Curie ved Sorbonne (en av fire med to Nobelpriser - og eneste kvinne). I en romjulsnatt l?per likevel tankene ikke rett frem, og det ble mange avstikkere.

Publisert 21. des. 2018 10:41

Det er alltid sv?rt mye ? glede seg over p? UiO n?r det n?rmer seg jul og ett nytt ?r. Vi avsluttet denne uken det akademiske ?ret med ? v?re vertskap for representanter for ledelsen ved fem andre sterke og forskningsintensive europeiske universiteter. Vi er i startblokken for ? inng? i en europeisk universitetsallianse og viljen og intensiteten i 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐et er stor. Det lover godt for 2019, hvor vi dessuten skal stikke spaden i jorda for v?rt nye livsvitenskapsbygg, ?nske studenthelsetjenesten velkommen tilbake til Blindern, s?rge for at undervisning blir mer meritterende ved b?de ansettelser og opprykk, ?pne d?rene p? Klimahuset p? T?yen, starte innflyttingen i det nye Domus Juridica og utforme en ny strategi for UiO de neste 10 ?rene. For ? nevne bare noe av hva 2019 har ? by p?.

Publisert 16. des. 2018 19:45

Som universiteter st?r vi i alltid i et spenningsforhold mellom tradisjon og fornyelse, mellom historie og fremtid, mellom ? bevare det som er og berede grunnen for det som kommer. De vi utdanner – v?re studenter, doktorer og kandidater – har alltid v?rt universitetenes viktigste bidrag til ? endre verden.

Kreeringstalen holdt 6 desember bygger p? et innlegg i Morgenbladet 20 november.

Publisert 15. des. 2018 10:53

Buore beaivvi buohkaide, rektorii, direktevrii, dekánaide, doaktáriidda, gussiide. Giitu go lehpet mu bivdán dadjat moadde sáni dáppe odne. 

God dag alla, rektor, dekaner, direkt?r, doktorer, g?ster. Tack f?r att ni bett mig s?ga n?gra ord h?r idag.

Publisert 13. des. 2018 16:17

中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐sr?det jobber videre med sin politikk for ?pen tilgang. Prosessen er dessverre ikke spesielt ?pen. Kanskje b?r forskningsr?det l?re av universitetenes ?pne styrearbeid? Skal denne reformen lykkes kreves det at de ber?rte involveres og engasjeres. 

Publisert 5. des. 2018 09:47

Det er i ?r 29. gang UiOs menneskerettighetspris deles ut og f?rste gang det skjer innenfor rammen av Oslo Peace Days. ?rets prisvinner Nora Sveaass knytter b?nd til prisens opprinnelse med sitt arbeid for torturofre.

Publisert 2. des. 2018 08:38

Jorunn Sem Fure uttrykte under g?rsdagens 75 ?rs markering for arrestasjonen av 1200 av v?re studenter den 30. november 1943 et sterkt h?p om at den historiske erfaring som ikke lenger sitter i s? mange enkeltmenneskers hukommelse, m? gi en institusjonell hukommelse; en hukommelse som sitter i veggene, som fortelles, og som utvikles i en stadig institusjonell selvrefleksjon og kritisk evaluering av egne verdier.

Publisert 26. nov. 2018 10:52

?I voldelige konflikter og i samfunn i autorit?r utvikling er universiteter og studenter alltid utsatt?, skrev en av oss i Morgenbladet forrige uke. Det er en trist sannhet vi kanskje f?ler er fjern fra v?r virkelighet i dag. Men sannheten er at vi ikke kan ta dagens virkelighet som en selvf?lge. Vi skal ikke lengre tilbake i tid enn til andre verdenskrig. Under den tyske okkupasjonen, var det v?re egne studenter som ble sett som en trussel. Det skulle f? et fatalt utfall for mange.

Publisert 24. nov. 2018 15:27

Den reviderte langtidsplanen for forsking og h?gare utdanning (LTP) legg stor vekt p? behovet for ? lykkast med ei sterkare kopling mellom forsking og utdanning. Dette er eit sv?rt velkome grep som nok reflekterer at sektoren sj?lv ikkje har evna ? utnytte potensialet i ei slik kopling fullt ut. Regjeringa skal ha ros for ? l?fte fram verdien av ein tydelegare og meir systematisk integrasjon av forsking og utdanning.

Publisert 23. nov. 2018 14:39

Universitetet i Oslo kan ta deg til helt nye steder, sa LINK-leder og ordstyrer Bj?rn Stensaker med smilet p? lur. Utdanningsledere og studenttillitsvalgte fra UiO var denne uken samlet p? Alna for den f?rste utdanningskonferansen i regi av sittende rektorat.

Publisert 19. nov. 2018 14:44

I morgen g?r UiOs utdanningskonferanse av stabelen med over 100 p?meldte! I ?r er v?re utdanningsledere m?lgruppen, og studentene er selvf?lgelig godt representert. Ambisjonen til rektoratet er at dette blir starten p? en ?rlig utdanningskonferanse ved UiO.

Publisert 17. nov. 2018 23:47

Jeg synes faktisk ikke det er helt enkelt ? finne gode og ansvarlige m?ter ? jobbe med b?rekraftsm?lene p?. Det er lett ? lage synlige arrangementer hvor vi snakker oss varme. 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 hvor b?rekrafts-symbolene blafrer over scenen, men er det dette vi f?rst og fremst skal bidra med? Eller er det vel s? interessant hvordan vi jobber i det daglige i universitetets store indre, langsiktig, konsentrert og lavm?lt?

Publisert 15. nov. 2018 09:20

The University of Oslo is an international university. It is of great importance for us to attract, recruit and retain highly talented researchers from all over the world. Relocating to a new country and work environment can be challenging. Our new International Staff Mobility Office supports international staff, PhD candidates, guest researchers, and their families in all practical relocation issues.

Publisert 10. nov. 2018 09:47

Jeg gjestet i g?r The Guilds blogg og brukte tittelen Care before speed. Vi m? n? utvikle en Plan I - en plan for realistisk implementering. Jeg ringte ogs? Jon K?re Time i Morgenbladet og snakket om viktigheten av en sterk akademisk kultur n?r r?vertidsskrifter truer. Reaksjonene rundt Plan S og endringene vi ser i publiseringslandskapet er viktige. Kanskje kan vi n? komme videre? Kompromiss i sikte rapporterte nylig Universitetsavisa.

Publisert 21. okt. 2018 11:28

Alle som har bes?kt University of California Berkeley vet at Sather gate og Sather Tower preger dette ett av verdens aller beste universiteter. En positiv bivirkning av den norske immigranten Peder S?thers sentrale rolle ved opprettelsen av det f?rste universitetet i California i 1868 er at dette har gitt UiO og de andre norske universitetene en fin inngang til 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 om studentutveksling og innen forskning.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO