2020

Publisert 23. des. 2020 10:08

Kj?re alle sammen! Tusen takk for den utholdenheten og engasjementet dere alle har vist i et krevende ?r. Et ?r hvor den nyeste forskningen har v?rt diskutert i de 1000 hjem, og hvor tilliten til kunnskap er styrket.

Publisert 19. des. 2020 14:32

Denne uken markerer vi fred, demokrati og menneskerettigheter med utdeling av Nobels fredspris og Oslo Peace Days som h?ydepunkt. Vi oppfordrer den iranske ambassad?ren til Norge og den norske regjeringen til ? bruke anledningen til ? gj?re alt i sin makt til ? sikre human behandling og frigivelse av den d?dsd?mte svensk/iranske katastrofemedisineren Ahmadreza Djalali. Innlegget er f?rst publisert i Dagbladet 10 desember.

Publisert 19. des. 2020 14:24

Redusert midlertidighet og styrket karriereutvikling m? ses i direkte sammenheng, skriver Ingrid Lossius Falkum med flere i et innlegg i Uniforum nylig. Med det g?r de rett inn i kjernen av en av UiOs viktigste personalpolitiske utfordringer. Ikke bare er det midlertidighet og karriereutvikling som m? ses i sammenheng, men vi vil g? enda lengre; hele personalpolitikken m? sees i direkte sammenheng. F?rst publisert i Uniforum 17 desember.

Publisert 17. des. 2020 13:01

How do we transform at the scope, scale, speed and depth that is called for by climate science? How do we do so in an equitable, ethical and sustainable manner? And how does individual change relate to collective change and systems change?

Publisert 11. des. 2020 18:41

The gigantic global scientific efforts to develop a vaccine to mitigate the devastating impact of COVID-19 on societies have reached a point where the mass production and use of effective vaccines are a reality. But, in the subsequent race that is unfolding to produce and purchase vaccines, the gross global inequalities in the access to vaccinations, as well as in the science that makes that possible, have been exposed. First published in University World News 10 desember.

Publisert 6. des. 2020 16:28

? knuse statuer og viske ut kulturhistorie er kraftfulle v?pen i kampen om makt. Under Oslo Peace Days f?r du innsikt i et politisk verkt?y som har v?rt brukt i tusenvis av ?r, og som ogs? i dag er h?yaktuelt.

Publisert 5. des. 2020 10:00

Yesterday's seminars on Norwegian and International Support to Human Rights Defenders - under and after COVID-19 and the Oslo launch of The 2020 Report of the Lancet Countdown on Health & Climate Change, were important pre-Oslo Peace Days events. Monday, we will announce this year's University of Oslo Human Rights Award winner, and with that open the third and this time digital, Oslo Peace Days. Important days for us all.

Publisert 27. nov. 2020 11:22

Dag Hessen ble overrumplet av NRK med nyheten om at han er tildelt hele to Bragepriser i g?r. Jeg tror hele nasjonen gledet seg. En vel fortjent hederspris. Aftenpostens intervju av Sofie H?gest?l, som har veiledet hele nasjonen gjennom en lang valgkamp i USA, gledet ogs? denne uken og viser nasjonen at akademia er til for ?hvermansen?. Dette m? v?re formidlings?ret over noe, og denne formidlingen bidrar helt sikkert betydelig til den store tilliten v?rt samfunn har til forskning.

Publisert 10. nov. 2020 14:16

Vi jobber for tiden med en mobilitetsplan for UiO der vi skal legge til rette for mer bruk av sykkel og mindre bruk av bil. Planen skal f?re UiO i en enda gr?nnere retning – i samvirke med ny klima- og milj?strategi og konkrete tiltak for klimakutt.

Publisert 31. okt. 2020 20:11

Eventyr som Algeta, No Isolation, HISP og Vaccibody viser at Universitetet i Oslo har en betydelig innovasjonskraft. Historiene rundt eventyrene viser likevel at vi nok har v?rt langt mindre st?ttende enn det vi kunne og burde ha v?rt. Derfor er det sv?rt fint ? se at nye initiativ blomstrer.

Publisert 24. okt. 2020 00:01

I dag, 24. oktober, lyssettes bygninger over hele Europa i bl?tt. Det gjelder ogs? Domus Media, v?r vakre bygning ved Karl Johan. Vi gj?r det for ? markere 75-?rsjubileet for Forente Nasjoner (FN) og det p? FN-dagen.

Publisert 19. okt. 2020 10:48

Havet har alltid v?rt viktig for Norge. Havet har formet v?r utenrikspolitikk, v?r ?konomi, v?r kultur og v?r identitet. Det har v?rt et hav av muligheter! Det m? vi sikre at det blir ogs? i fremtiden. Derfor er ?rets TV-aksjon s? viktig. Gi s? det monner!

Publisert 11. okt. 2020 14:10

?Behovet for internasjonal solidaritet og multilaterale institusjoner er mer ?penbart en noen gang?. Berit Reiss-Andersen f?rste ord da Verdens matvareprogram (WFP) ble annonsert som ?rets vinnere av Nobels fredspris 2020 var valgt med klokskap og omhu.

Publisert 5. okt. 2020 09:12

Hvor g?r karriereveiene for yngre forskere og hvor relevant er forskerutdanningen de f?r for det arbeidsmarkedet de m?ter? Dette sp?rsm?let ble tirsdag diskutert basert p? Doktorgradsunders?kelsen 2019 (NIFU Rapport 2020:19). Svarene gir hjelp til ? sette en tydelig kompasskurs for UiOs videre arbeid med karrierest?tte.

Publisert 3. okt. 2020 20:08

I Aftenpostens Uviten-spalte tirsdag gir redakt?r i forskning.no Nina Kristiansen politikerne skryt for h?ndteringen av koronapandemien. Det er sikkert helt p? sin plass: politikere har fattet skjebnetunge beslutninger under faglig usikkerhet og hardt tidspress. Men n?r hun s? l?fter fram politikerne som helter i kontrast til forskningen, tar innlegget en for meg overraskende vending. Her sl?r hun fast at verdens forskere har oppn?dd sv?rt lite p? et halvt ?r og p? denne m?ten ikke har bidratt nok til ? redde liv. Det kan ikke st? uimotsagt.

Publisert 18. sep. 2020 06:55

I Aftenposten 7. september sp?r Torkel Brekke og Janicke Heldal hvordan vi best kan verne om akademisk frihet ved norske universiteter. De viser til at fri meningsutveksling for forskere og studenter er under press. Det er bra at dette blir diskutert i en bredere offentlighet. Aktiv meningsbrytning er fundamentet for universitetet som institusjon, og for demokratiet. Mye st?r p? spill om ytringsrommet blir mindre levende. En noe kortere versjon av dette innlegget er publisert i Aftenposten i dag.

Publisert 12. sep. 2020 09:30

Studentene v?re bruker sine beste ?r til ? bygge egen og samfunnets kompetanse. Semesteret har s?vidt startet. N? st?r de i fare for ? rammes av ensomhet, psykisk uhelse og frafall fra studiene. Det kan bli utfallet, dersom regjeringen beslutter ? gj?re all undervisning digital.

Publisert 5. sep. 2020 08:53

2020 har v?rt et krevende ?r, men UiO har mye ? feire. Jeg valgte ? legge vekt p? alt som g?r bra under ?rsfestmiddagen 2. september til ?re for UiOs prisvinnere. Mens talen i aulaen denne dagen er formell, er tonen mer ledig n?r middagen serveres. Dette bloggen er basert p? den manusl?se talen.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO