Utfordringer utover horisonten

Jeg mener UiOs engasjement i og gjennom The Guild er sv?rt viktig for UiO og for norsk forskning. Det europeiske forsknings- og innovasjonspolitiske landskapet har endret seg betydelig siden alliansen ble etablert, og det er viktigere enn noengang ? ha en tydelig stemme og innflytelse i Brussel. Det har vi gjennom v?rt Brussel-kontor, The Guild.

Det politiske og samfunnsmessige engasjementet rundt ?kosystemet for kunnskap er blitt mer intenst - interessen for universitetenes rolle i utviklingen av Europa har ?kt. Vi m? utnytte dette til ? bygge tillit til forskning og kunnskap. Universitetene har ?penbart en sentral rolle i samfunnet; vi utdanner kommende generasjoner av medborgere med verdier og kunnskap som bidrar til samfunnets utvikling og konkurranseevne. V?r grensesprengende forskning er en hj?rnesten i utvikling av et kunnskapsbasert demokratisk og mer b?rekraftig samfunn. Og studentene, som er samfunnets viktigste innovative kraft, tar med seg kunnskap om forskningsfronten ut i samfunnet for?vrig.

Da jeg ble rektor i 2017 var ?pen vitenskap og b?rekraftsm?lene sentrale temaer. I dag domineres agendaen av forskningssikkerhet og geopolitiske utfordringer. Dette p?virker ogs? politikken for forskning og h?yere utdanning. Vi m? derfor som universiteter v?re aktive og s?rge for at v?r stemme blir h?rt. UiO sin stemme blir h?rt - gjennom The Guild - en allianse av 22 av Europas sterkeste forskningsintensive universiteter.

The Guild har tatt en betydelig kunnskaps-politisk posisjon i Europa. The Guild oppfattes n? som en konstruktiv og dynamisk allianse og det gir oss betydelig innflytelse. At Norge ikke er medlem av EU gj?r The Guild spesielt viktig for UiO og Norge. Vi f?r gjennom alliansen kunnskap om EUs politikkutvikling, og vi blir inkludert tidlig i de politiske prosesser. Som universitet m? vi utvikle oss, h?ndtere endringer og v?re aktive i krysningspunktene som vi vet ligger foran oss. Vi m? pr?ve ? se lengre enn den ?umiddelbare horisonten?. The Guild hjelper oss til det og utgj?r virkelig en forskjell for UiO.

Jeg ledet min siste The Guild-generalforsamling i Groningen torsdag og fredag, og har pr?vd ? bidra etter beste evne i styret i 5 ?r. Alliansen suksess er dog langt mer basert p? et stort team av sterke fagpersoner i mange og ulike roller (ved universitetene og p? The Guilds kontor). Ikke minst har visepresidentsgruppen v?rt helt avgj?rende for The Guilds suksess. Her er vi sv?rt godt representert av v?r egen prorektor.

Tre nylige ?rapporter? representerer p? mange m?ter v?rt arbeid godt.

En utalelse om europeiske fellesgrader: What should be captured with a European degree?

V?re tanker om hvordan det neste rammeprogrammet b?r utvikles: Beyond Horizon: The Guilds vision for FP10.

Og EU-komisjonens anbefalinger om forskningssikkerhet som ble publisert i g?r. Kanskje viser dette sv?rt viktige dokumentet at vi lyttes til. Det er iallefall viktig at dokumentet starter med ? understreke at ?penhet, internasjonalt 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 og akademisk frihet er kjerneverdier for forskning og innovasjon i verdensklasse. Dette budskapet pr?ver vi ? ?hamre inn? i alle sammenhenger. Vi skal arbeide for at denne forst?elsen preger ogs? implementeringen av retningslinjene!

Av Svein St?len
Publisert 25. mai 2024 09:05 - Sist endret 25. mai 2024 09:07
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO