Dugnad for praksisplasser for flyktninger

Alle kan gj?re noe! Det m? ogs? Universitetet i Oslo. Vi har ulike tilbud til flyktninger, men vi trenger hjelp av alle for ? gj?re tilbudet godt nok og omfattende nok - ikke minst n?r det gjelder ?arbeidspraksis for flyktninger?.

Jo, vi pr?ver ? tilby relevante studieprogram. Vi tar imot forskere p? flukt gjennom Scholars at Risk-ordningen. Vi pr?ver ? st?tte fagmilj?er som kan ta imot forskere p? kortere opphold. Men, vi kan gj?re mer. Jeg mener vi ikke minst m? kunne tilby et antall praksisplasser for deltakere p? introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det er en annen m?lgruppe enn det vi n?r med v?re ordin?re tilbud. M?let med arbeidspraksis er at deltakerne skal f? spr?ktrening og kjennskap til norsk arbeidsliv. Konkrete arbeidspraksisplasser ved UiO vil bli l?pende oppdatert og formidlet p? v?r nettside. Relevante etater og kommunene rundt Oslo har f?tt informasjon, og vi h?per og tror programr?dgiverne i kommunene hvor flyktningene er bosatt vil se og formidle v?re tilbud. Men per i dag tilbyr vi ingen praksisplasser og min lille romjulsoppfordring handler nettopp om dette. Jeg h?per vi p? ny?ret sammen kan skape et engasjement for ? etablere konkrete praksisplasser ved UiO. Ingen kan gj?re alt, men alle kan gj?re noe.

Av Svein St?len
Publisert 27. des. 2023 10:30 - Sist endret 27. des. 2023 10:42
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO