J?diske studenter og ansatte skal v?re trygge ved UiO

?La meg f?rst si at jeg hadde aldri forventet at jeg skulle v?re redd for st? frem som j?disk ved UiO?, skrev en av v?re kollegaer til meg i en epost forleden. Vedhengt eposten var et langt og saklig innlegg vedkommende ikke t?r g? ut med av frykt for reaksjonene.

Bildet kan inneholde: blomst, anlegg, vindu, himmel, lilla.

Innlegget beskriver den ansattes erfaringer med voksende anti-semitisme i Norge. Det argumenterer for betydningen av ? ha et ?pent og inkluderende universitet, og begrunner vedkommendes eget syn p? akademisk boikott generelt.

Dette er ikke den eneste eposten jeg har f?tt fra j?diske kollegaer og studenter ved UiO som grunnleggende sier det samme. J?diske ansatte og studenter opplever frykt for sin egen sikkerhet. Dette kommer ikke av en spesifikk hendelse, eller spesifikke oppslag. Det er summen av mange over tid og av den skjerpede tonen i samfunnet.

Det er grunn til stor bekymring. Vi har alle sett oppslag i media med beretninger om knuste ruter, ?delagte barnevogner og annen vandalisme og hvordan dette oppleves (NRK). Antallet anmeldelser av antisemittisme i Norge doblet seg i 2023 (NRK). Halvparten av anmeldelsene skjedde etter syvende oktober. De seneste m?neder er det rapportert ytterligere trusler og vold mot j?der.

Flere ansatte og studenter sier de f?ler ubehag ved ? komme p? campus. De f?ler frykt for seg selv og sine.

De tar ikke til orde for at vi skal begrense ytringsfriheten. Men de argumenterer for at debattklimaet ikke alltid gir ytringsfrihet – og ikke til alle. De t?r ikke ytre seg. Det er en krevende og viktig problemstilling som ikke enkelt lar seg l?se.

Jeg h?per vi evner ? st? i uenighet ogs? i tiden som kommer, at vi evner saklig debatt som skiller sak og person, at vi evner ? sikre den frie meningsutvekslingen som er s? viktig p? et universitet. Meningsutveksling m? v?re uten frykt.

I denne situasjonen er det viktig at alle ansatte f?lges opp av n?rmeste leder, at alle studenter kan kontakte leder for sitt studieprogram. Vi har ogs? varslingskanaler b?de for studenter og ansatte. Bruk dem n?r n?dvendig. Vi skal fortsatt gj?re det vi kan for ? sikre retten til ytring, og for at UiO og samfunnet ellers sikrer et ytringsklima som medf?rer at den enkelte t?r ytre seg.

Av Svein St?len
Publisert 5. mai 2024 17:08 - Sist endret 6. mai 2024 09:36
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO