Sterkere kunnskapsbroer mellom Afrika og Europa

Da jeg ble rektor i 2017 v?r ?pen vitenskap og b?rekraft store temaer i Norge og globalt. Syv ?r senere er det helt andre temaer som preger kunnskapspolitikken; eksportkontroll, dual use og geopolitikk ikke minst. Vi kan likevel ikke la det redusere kraften i v?rt internasjonale 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐. De globale utfordringene er nettopp globale og kan kun l?ses globalt - gjennom forpliktende 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐.

Bildet kan inneholde: mikrofon, anlegg, verden, frakk, r?d.

Fra African Centres of Excellence International Partnership Workshop. Building on the AU-EU Innovation Agenda. Arrangert av Verdensbanken med flere.

If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together

Dette afrikanske ordtaket ble stadig brukt denne uken, da jeg som styreleder i The Guild m?tte ledere for omkring 50 afrikanske universiteter, og forskere som representerte de fleste av ca 80 African Centres of Excellence (ACEs) finansiert av Verdensbanken siden 2014. Jeg var invitert til m?tet for ? reflektere rundt hva slike sentere for fremragende forskning kan bety for et nasjonalt forskningssystem, og for ? dele tanker om hvordan vi kan bygge flere, sterkere og mer  b?rekraftige kunnskapsbroer mellom Afrika og Europa.

SFFer i Norge

Sentere for fremragende forskning har v?rt p? plass lenge i Europa; i Tyskland, i Danmark mm og ogs? i Norge. Mitt budskap var at disse har tjent oss sv?rt godt. I Norge kjent som SFF-ordningen. Evalueringen av v?r nasjonale SFF-ordning i 2020 var tydelig, og en hovedkonklusjon var at ordningen er det viktigste tiltaket de siste ti?rene for ? heve kvaliteten p? norsk forskning. Det hele startet i 2003 og svarte p? utfordringer p?pekt gjennom internasjonale fagevalueringer. Norsk forskning hadde en kvalitetsutfordring og dav?rende minister Gudmund Hernes spurte retorisk, og godt, om det var lov ? ha ambisjoner for norsk forskning.

Siden den gang har vi hatt fem generasjoner av SFF-sentere. Langsiktighet (10 ?r), fri kvalitetsbasert konkurranse, forutsigbarhet og institusjonelt eierskapet er viktige forutsetninger for suksessen. Effekten oppn?dd handler om langt mer enn forskningen som er produsert og kandidatene som er utdannet. Ordningen har i betydelig grad endret forskningssystemet v?rt og v?re universiteter. Den har gjort noe med v?r kollektive mentalitet og kultur. Ikke minst har v?r evne til ? prioritere blitt langt bedre.

CoREs

Mange av de samme prinsippene er lagt til grunn n?r vi n? argumenterer for en annen modus-operandi for 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 mellom afrikanske og europeiske universiteter. Vi trenger langsiktige likeverdige partnerskap basert p? kvalitet og institusjonelt eierskap. De 20 Africa-Europe Cluster of Research Excellence (CoREs) etablert mellom African Research Universities Alliance (ARUA) og The Guild er basert nettopp p? dette. De involverer minst tre universiteter i tre afrikanske land, og tilsvarende i Europa. Samtidig er de forankret i Afrikas Agenda 2063 og i de tematiske omr?dene definert i AU-EU innovation agenda; det handler om helse, fornybar energi, klima og det handler om b?rekraftige entrepren?rielle samfunn. 250 forskere er akrivt engasjert i mer enn 100 institusjoner i over 60 land og sentrene har et 10 ?rs perspektiv garantert av institusjonene involvert. Mastercard Foundation?s donasjon av flere tusen phd-stillinger til ARUAs medlemsuniversiteter vil bidra betydelig i den videre utviklingen.

Lokale ?kosystemer

Hvordan kan vi s? kople nasjonale europeiske senterordninger, v?re ARUA-The Guild CoREs og de afrikanske ACEs? Det gjenst?r ? se. Det var sv?rt interessant ? h?re mine afrikanske rektor-kollegaer reflektere rundt sine ACEs og The AU-EU innovation agenda.

Generalsekret?ren i Association of African Universities, Prof. Olusola Oyewole, viste til at deres ACEs har transformert den afrikanske UH-sektoren og gitt kraft til en ny generasjon av forskere. Den sosi?konomiske effekten er betydelig. Det sagt ble b?rekraften til ACE-senterene et stort tema i diskusjonene. Innfasing av sentere i ordin?r struktur er krevende ved UiO. Problemstillingen er ?penbart langt vanskeligere ved institusjoner med betydelig mindre ressurser. Det er likevel en sentral problemstilling for ? sikre b?rekraft.

Det er videre stor enighet om at 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐et mellom afrikanske universiteter i betydelige grad m? utvikles videre. Det har p? en m?te v?rt for enkelt ? se mot Europa, Kina og USA for partnerskap. Afrika m? ta den plassen de skal ha i det globale kunnskapssystemet, men de m? gj?re det selv og da er interafrikansk 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 helt avgj?rende. Kontinentalt 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 hindrer selvsagt ikke 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 med akt?rer utenfor Afrika. Det m? utvikles videre, og ogs? her m? afrikanske universiteter i st?rre grad ta plass i f?rersetet. Lokal kontekst og lokalt eierskap er viktig.

Velfungerende ?kosystemer med moderne infrastruktur og karrieremuligheter var det tredje store temaet. Disse m? utvikles for ? f? full effekt av arbeidet med blant annet ulike clustere. Hjerneflukt, manglende infrastruktur og karrieremuligheter innen forskning, balansen mellom mastergrader, phder og post docs er viktig. Samtidig er det mange virkeligheter p? dette enorme kontinentet.

Likevel var et gjennomgangstema og tone p? konferansen nettopp verdien av 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐, oppsummert under det afrikanske ordtaket ?if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together.?

Av Svein St?len
Publisert 11. mai 2024 19:18 - Sist endret 13. mai 2024 13:32
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO