Rektoratbloggen - Side 11

Publisert 20. okt. 2023 08:06

Livsvitenskapsbygget reiser seg raskt, og vi er i en fase hvor faglig profil skal utvikles ytterligere. Sentralt i arbeidet er ? skape en betydelig grad av langsiktig forutsigbarhet, samtidig som fleksibilitet og videreutvikling muliggj?res.

Publisert 19. okt. 2023 14:06

Hamas' terrorist acts and Israel's military response is leading to great human suffering on both sides of the conflict. We condemn terrorism and violations of international law. The rules of war must be followed by all parties: civilians must be protected.

Publisert 19. okt. 2023 14:02

Hamas’ terrorhandlinger og Israels milit?re gjensvar f?rer til store menneskelige lidelser p? begge sider av konflikten. Vi ford?mmer terror og brudd p? folkeretten. Krigens regler m? f?lges av alle parter: De sivile skal og m? skjermes.

Publisert 18. okt. 2023 12:55

Nylig var det ?rsavslutning for to innovative utdanningstilbud ved de tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi og milj?. Totalt 78 studenter har brukt sommeren til ? fordype seg i forskningsprosjekter om alt fra insekter til kartlegging av havkabler og r?rledninger.

Publisert 6. okt. 2023 09:57

Epidemiologen Larry Brilliant har sagt om smittsomme sykdommer at ?outbreaks are inevitable, but pandemics are optional?. Men et reelt valg for ? hindre at en lokal epidemi blir til en pandemi krever forskningsbasert kunnskap. Ved Universitetet i Oslo er det en rekke forskere og forskningsgrupper som bidrar til dette.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO