Rektoratbloggen - Side 7

Publisert 8. jan. 2024 17:46

Inspiring to be allowed to open WEEK2 today. I choose to present some food for thought for doctoral students (and their supervisors) working their way towards a degree and wondering about career opportunities.

Publisert 7. jan. 2024 20:27

Det er oppmerksomhet rundt universitetsansattes reiser og rektorers reiser spesielt. Som i fjor velger jeg ? v?re ?pen om hvor jeg har reist og hvorfor.

Publisert 29. des. 2023 21:56

2024 vil st? i forskningsystemets tegn. Hva m? til for ? ha et velfungerende nasjonalt system for forskning – et system som tjener de form?l forskningen har og de oppgaver og verdier forskningsinstitusjonene forvalter? Hva betyr dette for UiOs forskningssystem?

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO