Rektoratbloggen - Side 8

Publisert 27. des. 2023 10:30

Alle kan gj?re noe! Det m? ogs? Universitetet i Oslo. Vi har ulike tilbud til flyktninger, men vi trenger hjelp av alle for ? gj?re tilbudet godt nok og omfattende nok - ikke minst n?r det gjelder ?arbeidspraksis for flyktninger?.

Publisert 19. des. 2023 09:21

Julen er en anledning til ? reflektere over hva vi har oppn?dd, hvor vi har feilet, hva som er ugjort og hvor vi skal videre.

Publisert 8. des. 2023 10:54

Vi m? som institusjon gj?re v?rt for mennesker p? flukt. Vi m? gj?re det vi kan for flyktninger som kommer til Norge. Samtidig m? vi vurdere hva vi kan gj?re for flyktninger som ikke kommer til Norge; de som oppholder seg i og n?r eget land.

Publisert 7. des. 2023 18:23

Universitetet i Oslo har bestemt at all maten vi bestiller til m?ter og arrangmenter skal v?re b?rekraftig. Tross innkj?ringsproblemer og harselas: Cateringavtalen kutter utslippene fra mat med over 60 prosent. Mange er faktisk forn?yde. Samtidig er det rom for forbedring. F?rst publisert i VG

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO