Mer enn et fagert ord – b?rekraft ved UiO

Gode intensjoner f?r ikke halvert utslippene av klimagasser, ble det poengtert ved ?pningen av FNs klimatoppm?te COP 28 som p?g?r i disse dager. Det er en forst?else ledelsen ved UiO deler.

Bildet kan inneholde: bygning, verden, skyskraper, linje, font.

Det trengs positive nyheter om reell handling og omstilling, og heldigvis ble det raskt annonsert fra m?tet at mange land n? g?r sammen for ? styrke den finansielle st?tten til lav-innkomst land som rammes s?rlig hardt av de omfattende klimaendringene. Utslipp fra landbruk og matproduksjon skal n? tas inn i nasjonale planer, og mange land vil rette st?rre krav ogs? til store matprodusenter og -firmaer. Det er ogs? gjort avtaler om ? tredoble kapasiteten for produksjon av fornybar energi og om ? fordoble energieffektiviteten i innev?rende ti?r. En rekke olje- og gassprodusenter skal tett p? null-utslipp av metan-gass f?r 2030. Dette er positivt.

Alt som foreg?r p? klimatoppm?tet er selvsagt relevant for Universitetet i Oslo. Det handler om ? sette opp tempoet i arbeidet for ? begrense klimautslipp og effektene av klima- og milj?endringene. Det handler om kunnskap som krever handling – fra stater, byer, institusjoner og fra hver enkelt av oss. UiO har lenge bidratt i betydelig grad til forskning om klima, milj?, natur og energi. Det inkluderer hvordan klimaendringer bidrar til ? styrke den allerede eksisterende globale ulikheten, og hvordan kunnskap om klimaendringene m? knyttes til forskning om politikk og samfunn hvis vi skal n? m?lene om en b?rekraftig – og bedre – verden. Vi kan alle gj?re mer, og de siste par ?rene har vi ved UiO, fors?kt ? intensivere arbeidet.

Vi gleder oss over at mange bidrar stort. De konkrete tiltakene som springer ut av UiOs helhetlige klima- og milj?strategi er basert p? veldig mange forslag spilt inn fra ansatte og studenter fra alle fakulteter og enheter, og etter dialog med tjenestemannsorganisasjonene. Det har, blant annet, resultert i nye studietilbud b?de ved og p? tvers av fakultetene. Eksempler er B?rekraftsertifikatet og de nye 5-studiepoengsemnene om b?rekraft som er ?pne for alle studenter fra hele UiO.

Klima, milj? og b?rekraft er og m? fortsatt v?re et stort tema i forskningen b?de disiplin?rt og flerfaglig/tverrfaglig. I Strategi 2030 poengteres det at UiO som et internasjonalt orientert breddeuniversitet har s?rlige forutsetninger for ? lykkes med ? utvikle sterke tverrfaglige og innovative milj?er. Vi fors?ker ? legge til rette for ? ta ut dette potensialet bedre. Ikke minst gjennom v?re nye justerte tverrfaglige satsninger.

Vi arbeider videre for ? f? ned v?re egne klimautslipp, og derfor har vi et ?rlig klimaregnskap som n? kan brytes ned p? instituttniv? slik at enhetene kan f?lge med p? egne utslipp fra reiser og annet, og om disse g?r ned i det omfanget og tempoet som strategien v?r tilsier. M?let er, for eksempel, ? redusere utslippene fra reiser med 50 prosent innen 2030 sammenliknet med 2018. I 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 med studentene har vi opprettet Gr?nt kontor som gj?r en flott jobb med ? gj?re campus og driften v?r mer b?rekraftig.

Selvsagt skaper alt dette debatt. Vi har til tider f?tt kritikk for at vi har gjort for lite, for at vi har prioritert feil, for at tiltakene ikke fungerer som de skal. Vi ?nsker kritikk og konstruktive innspill velkommen. Ut fra dette justerer vi kursen. Litt debatt har det v?rt om etableringen av et B?rekrafthus ved UiO, men det handler mest om hvordan vi best sikrer at vi utvikler en tilstrekkelig kraftfull enhet med fokus p? b?rekraft. M?temat har gitt st?rre overskrifter, men vi mener vi er p? rett vei. V?r nye cateringavtale er – hvis den f?lges – estimert til ? gi opp mot 60% nedgang i utslipp fra m?temat. Det har dukket opp mange problemer i den praktiske implementering av avtalen. De jobber vi n? med ? l?se. Forh?pentlig vil vi ganske snart f? levert mat som b?de er god, i passende mengde s? vi f?r matsvinnet ned, og i tr?d med kravene til b?rekraftig produksjon og innhold.

Mange ansatte og studenter har v?rt, er, og vil v?re involvert fremover. Det er bare ? takke for engasjementet og viljen. Dere finner mer om arbeidet med klima, milj? og b?rekraft her.

Av Svein St?len, ?se Gornitzka, Mette Halskov Hansen, Per Morten Sandset, Bj?rn Stensaker
Publisert 9. des. 2023 10:16 - Sist endret 9. des. 2023 10:16
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO