Samskaping gir kvalitet

Skal vi skape studentaktivitet og -engasjement i utdanningene v?re m? vi jobbe systematisk med ? inkludere studentene tidlig, gi dem tillit og et tydelig ansvar.

Bildet kan inneholde: bord, datamaskin, m?bler, personlig datamaskin, laptop.

Det er bred enighet i forskningen om at studentaktivering, -deltakelse og inkludering gir ?kt l?ring og bedre kvalitet i utdanningene v?re. Det kritiske sp?rsm?let handler selvsagt om hvordan vi kan f? det til i praksis. Mange undervisere opplever at deres initiativ ikke alltid m?tes med engasjement og interesse fra studentene selv, og at dreininger i undervisningen i retning av aktivisering og deltakelse faktisk m?ter en del motstand fra studentene.

Sett fra et studentst?sted er forklaringen p? dette fenomenet en vanskelig student?konomi, behovet for ? arbeide ved siden av studiene og et generelt h?yt tidspress som resulterer i minimalistiske l?ringsstrategier. At de nasjonale budsjettforhandlingene denne h?sten synes ? gi studentene mer ? rutte med i l lommeboka er derfor veldig bra – det kan legge grunnlag for bedre livskvalitet hos studentene, men ikke minst skape bedre betingelser for l?ring.

 

?konomi er likevel neppe den eneste forklaringen p? varierende studentdeltakelse og -engasjement. M?tene vi som universitet kan legge til rette for deltakelse har ogs? stor betydning. Det hjelper neppe p? studentdeltakelsen hvis ikke studentene selv kan v?re med ? definere hvordan 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐et skal skje. Her har det skjedd flere positive endringer de seneste ?rene, og mange initiativ har v?rt tatt som legger opp til en bedre dialog og et reelt 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 for ? skape studentdeltakelse. V?re Sentre for Fremragende Utdanning (SFU) har i flere ?r arbeidet m?lbevisst for ? styrke studentdeltakelsen, eksempelvis gjennom at studentene selv deltar i ledelsen av sentrene og selv organiserer ulike aktiviteter. Vi har nettopp bak oss en veldig vellykket Utdanningskonferanse i forrige uke, der studentene selv organiserte flere av debattene og sesjonene. Studentinnovasjonsarbeidet ved UiO har siden oppstarten hatt som kjennetegn at studentene selv f?r – og tar – en aktiv rolle i organisering og ledelse av aktivitetene. Innen Circle U. har vi nylig engasjert flere ?Student Fellows? som p? linje med ansatte gis tillit for ? ta initiativ og skape nye aktiviteter. Bruken av l?ringsassistenter ved UiO synes ogs? ? bli institusjonalisert ved mange fakulteter. UiO arbeider ogs? – i n?rt 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 med Studentparlamentet – med ? bedre rutinene og praksisene for hvordan vi p? institutt og fakultetsniv? kan styrke deltakelse og engasjement i fagutvalg, r?d og ulike beslutningsorgan.  

 

Det som er viktig hvis vi skal l?fte deltakelsen hos studentene, er at de blir inkludert tidlig i prosessen, at de selv kan v?re med p? ? definere utfordringene som skal l?ses, og at de blir gitt ansvar og f?r tillit til ? utforske nye formater for deltakelse. Samskaping med studentene gir kvalitet – vi m? bare s?rge for at studentene er med i prosessen fra starten!

Av Bj?rn Stensaker vise-rektor utdanning
Publisert 4. des. 2023 17:06 - Sist endret 4. des. 2023 17:07
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO