Rektoratbloggen - Side 13

Publisert 2. sep. 2023 10:39

I g?r markerte vi at det er 212 ?r siden Universitetet i Oslo ble etablert, 2. september 1811. I aulaen understreket jeg at dagen ogs? markerer etableringen av Norges f?rste universitet. Det var et viktig ledd i striden om norsk selvstendighet og skjedde derfor heller ikke uten kamp.

Publisert 9. aug. 2023 07:35

Det finnes mange studier med skjev kj?nnsfordeling - s? ogs? ved UiO. Over tid vil det kunne bidra til en svak kj?nnsbalanse i flere yrker og samfunnssektorer. Det er uheldig av flere grunner. Derfor trenger vi effektive tiltak rettet mot det underrepresenterte kj?nn.

Publisert 5. aug. 2023 08:06

Borten Moe har gjort statsr?dsposten viktig skriver Martine Aurdal i en kommentar i Dagbladet i g?r, og analysene av hva en statsr?d med vilje har gjort for og med sektoren er mange. Samtidig er kunnskapsutviklingen f?rst og fremst et resultat av det som skjer fra dag til dag i selve forskningssystemet; av de enkelte forskernes ideer, dedikasjon og arbeid og gjennom institusjonell ledelse og prioritering. F?rst publisert i Khrono.

Publisert 25. juli 2023 10:10

En rektor vil til enhver tid arbeide dialogbasert og konstruktivt med enhver statsr?d. Det har jeg gjort etter beste evne de siste ca to ?rene, og det vil jeg gj?re i tiden som kommer. Det sagt, vil et hvert skifte representere muligheter.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO