Rektoratbloggen - Side 4

Publisert 17. apr. 2024 18:39

Samspill internt og eksternt har v?rt v?r rettesnor i syv ?r. Internt har vi jobbet med v?rt eget system for forskning, h?yere utdanning, innovasjon og formidling. Eksternt har vi jobbet i og med Oslo, nasjonalt, i Europa og vi har brukt v?re nye europeiske allianser som plattformer for globalt 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐. Vi m? som universitet utvikle oss, h?ndtere endring og v?re aktive inn mot de veiskillene vi vet st?r foran oss. Samtidig m? vi st? st?tt i sentrale verdisp?rsm?l ikke minst knyttet til institusjonell autonomi og akademisk frihet.

Publisert 15. mars 2024 14:35

Akademisk frihet er et fundamentalt prinsipp for universitetet som institusjon, og UH-loven presiserer at universiteter og h?yskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Dette fordi forskningen skal v?re up?virket av ulike interesser. 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐en skal skje ut fra vitenskapens metoder og normer. Det gir kunnskap vi kan stole p? og som dermed kan v?re til nytte for samfunnet. Akademisk frihet er dermed ogs? en viktig premiss for samfunnets tillit til forskning og kunnskap.

Publisert 13. mars 2024 18:14

Det var sterkt ? m?te blikket til unge flyktninger og fordrevne i bosettinger nord i Uganda, n?r grensen til S?r-Sudan denne uken. De ?nsker kunnskap som gir muligheter og kraft. Utdanning er en menneskerettighet og vi m? alle gj?re mer for ? svare p? behovet til 108 millioner flyktninger og fordrevne globalt.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO